Zaproszenie do współpracy z Redakcją "Informatora Oświatowego"

1 2 okladki styczen 2016Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”Pisząc o swojej pracy promujesz swoją szkołę, dbasz jej wizerunek, upowszechniasz przykłady dobrej praktyki! Tym razem tematy wiodące to: OTWARTA SZKOŁA (edukacja obywatelska, wolontariat, działania na rzecz społeczności lokalnej, współpraca ze środowiskiem) oraz szeroko rozumiane WSPIERANIE ROZWOJU (praca z dzieckiemo specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie szans, wspieranie ucznia szczególnie uzdolnionego, praca z dzieckiem o rok młodszym w klasie). 

liniazielona

Szanowny Dyrektorze!

Szanowny Nauczycielu!

Zapraszamy do WSPÓŁPRACY – do wspólnego tworzenia pisma.

Podjęliśmy prace redakcyjne nad przygotowaniem 173 numeru

„Informatora Oświatowego”.

Zapraszamy Państwa do współpracy do wspólnego tworzenia pisma, do dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, sukcesami, pomysłami nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań, które stanowić mogą warte naśladowania przykłady dobrych praktyk.

Wiodącymi tematami numeru będą:

Otwarta szkoła

Pod tym hasłem kryją się wszelkie przedsięwzięcia przedszkoli,  szkół i placówek oświatowych, które realizowane były we współpracy ze środowiskiem lokalnym i miały na celu kształtowanie w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspieranie ich aktywności obywatelskiej.Chcielibyśmy upowszechnić informacje na temat bardzo wielu imprez i przedsięwzięć, zorganizowanych w szkołach i placówkach oświatowych województwa pomorskiego, które dotyczyły edukacji obywatelskiej, wolontariatu, upowszechniania wśród młodych ludzi wartości demokratycznych oraz umiejętności związanych z aktywnym udziałem w życiu publicznym; rozwijających kompetencje społeczne i umiejętność budowania społeczeństwa obywatelskiego. Chętnie zamieścimy w naszym kwartalniku informacje na temat zrealizowanych programów, angażujących uczniów w pracę woluntarystyczną, aktywujących do udziału w rozwiązywaniu problemów wspólnoty lokalnej, integracji środowiska, a także materiały o inicjatywach młodzieży, podjętych na rzecz rówieśników. Upowszechnimy informacje o działaniach, których celem był rozwój społecznych kompetencji dzieci i młodzieży oraz kształtowanie odpowiedzialności obywatelskiej młodego pokolenia.

Wspieranie rozwoju

Wspieranie rozwoju – zarówno dziecka z dysfunkcjami, ucznia o przeciętnych możliwościach oraz dziecka zdolnego – to bardzo istotne zagadnienie w pracy każdej placówki oświatowej. Chętnie opublikujemy Państwa refleksje na temat działań wspierających rozwój uczniów borykających się np. z niepełnosprawnością, dysleksją, dysortografia czy dyskalkulią, informacje na temat innowacyjnych rozwiązań w pracy z uczniem wykazującym trudności w zachowaniu, pochodzącym ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i przedwczesnym kończeniem nauki. Chętnie upowszechnimy też Państwa refleksje na temat funkcjonowania dziecka o rok młodszego w zespole klasowym oraz pracy z nim. Z przyjemnością zamieścimy relacje o Państwa sukcesach w pracy z uczniem zdolnym i metodach wspierania uczniowskich talentów. Czekamy na przykłady dobrych praktyk, którymi zechcielibyście Państwo podzielić się z Czytelnikami „Informatora Oświatowego”. Zachęcamy do opisania ciekawych działań, pomysłów na wspieranie rozwoju dziecka – od malucha po młodego człowieka, wkraczającego w dorosłość. Chętnie zamieścimy w naszym biuletynie Państwa refleksje, przemyślenia, opisy interesujących przedsięwzięć.

Szanowny Dyrektorze i Nauczycielu, pamiętaj, że publikując na łamach „Informatora Oświatowego” dbasz o wizerunek swojej szkoły, upowszechniasz jej osiągnięcia, a także promujesz swoją placówkę w środowisku.

Zapraszamy i zachęcamy nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:

  • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,

Placówki oświatowe, chcące podjąć z nami współpracę, prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 59 842 42 18 lub e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 15 marca br. w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 

Na gotowy materiał oczekujemy do 20 marca br.

Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”

Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:

  • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
  • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
  • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.

Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:

  • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
  • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
  • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
  • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
  • Wasza praca może zainspirować innych!

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!

Odwiedza nas 129 gości oraz 0 użytkowników.

Joomla Social Extensions