Pomorska Liga Zadaniowa

Rok szkolny 2020/2021

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza w wykazie zawodów wiedzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło w dniu 24 lutego 2021 r. Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza znalazła się już po raz kolejny w w/w wykazie.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy – Pomorskiej Lidze Zawodowej Zdolni z Pomorza to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminu PLZ Zdolni z Pomorza tj. uzyskanie tytułu Laureata Etapu Powiatowego, Finalisty Etapu Powiatowego, Laureata Etapu Wojewódzkiego, Finalisty Etapu Wojewódzkiego.

Za uzyskanie wysokiego miejsca w etapie powiatowym uczestnik może otrzymać 1 punkt w procesie rekrutacyjnym, a w etapie wojewódzkim 2 punkty (zgodnie z §6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Szczegóły: kliknij tutaj

Opublikowano 25.02.2021r.

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021

Informacja 4

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

W dniu 27.02.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z przedmiotów: MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA, natomiast w dniu 6.03.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe z przedmiotów: BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE.

HARMONOGRAM KONKURSU

Data

Przedmiot

Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych

Czas przewidziany na czynności organizacyjne

27.02.2021 r.

Matematyka – część 1

50 minut (8:00 – 8:50)

10 minut (8:50 – 9:00)

Matematyka – część 2

40 minut (9:00 – 9:40)

10 minut (9:40 – 9:50)

Chemia

90 minut (10:00 – 11:30)

15 minut (11:30 – 11:45)

Informatyka

90 minut (12:00 – 13:30)

15 minut (13:30 – 13:45)

6.03.2021 r.

Biologia

90 minut (8:00 – 9:30)

10 minut (9:30 – 9:40)

Fizyka

90 minut (8:00 – 9:30)

15 minut (9:30 – 9:45)

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

90 minut (12:00 – 13:30)

10 minut (13:30 – 13:40)

 

UWAGA !
Szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania zadań uczestnicy otrzymają odpowiednio na podane adresy mailowe w dniu 24.02.2021 r.  oraz 3.03.2021 r. (środa).

W dniu konkursu w wyznaczonych terminach zostaną przesłane zadania konkursowe. Rozwiązania zadań należy odesłać na podane poniżej adresy mailowe.

PRZEDMIOT

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645. Organizatorzy są dostępni również w dniach 27.02.2021 r. oraz 6.03.2021 r. dla uczestników konkursu w godzinach od 8:00 do 15:00

UWAGA ! Dyplomy laureatom etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza zostaną przesłane na adresy mailowe szkół do dnia 17.03.2021 r.

Opublikowano 23.02.2021 r.

ETAP WOJEWÓDZKI
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Informacja 3

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce nie istnieją obecnie przesłanki do organizacji etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza w sposób stacjonarny. Organizator w Regulaminie Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza zastrzegł sobie możliwość zmiany formy realizacji konkursu na etapie wojewódzkim w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.

Komitet Organizacyjny PLZ Zdolni z Pomorza postanowił przeprowadzić konkurs dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w sposób zdalny w podanym w harmonogramie terminie. Natomiast dla szkół podstawowych termin organizacji konkursu zostaje przesunięty. Informacje o terminie przeprowadzenia konkursu dla szkół podstawowych zostaną podane w kolejnych komunikatach. Planuje się organizację konkursu dla szkół podstawowych w sposób stacjonarny.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego zgodnie z regulaminem PLZ Zdolni z Pomorza mogą zdobyć dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. Zadania te należy nadesłać do dnia 6 marca 2021 r. na podane poniżej adresy mailowe. Termin nadsyłania zadań dodatkowych nie ulega zmianie.

Szkoły podstawowe

Termin organizacji etapu wojewódzkiego z dnia 27.02.2021 r. oraz 6.03.2021 r. został przesunięty. Informacje o terminie konkursu i sposobie jego przeprowadzenia zostaną podane w miesiącu marcu. Ulega również tym samym przesunięciu termin ogłoszenia wstępnych i końcowych wyników Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza dla szkół podstawowych.

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

27.02.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z przedmiotów: MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA.

MATEMATYKA: Godzina rozpoczęcia konkursu: 8:00

CHEMIA: Godzina rozpoczęcia konkursu: 10:00

INFORMATYKA: Godzina rozpoczęcia konkursu: 12:00

6.03.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza z przedmiotów: BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE.

BIOLOGIA: Godzina rozpoczęcia konkursu: 8:00

FIZYKA: Godzina rozpoczęcia konkursu: godz. 8:00 UWAGA! ZMIANA godziny rozpoczęcia konkursu!

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Godzina rozpoczęcia konkursu: 12:00

Szczegóły związane  z organizacją konkursu zostaną podane w kolejnym komunikacie.

UWAGA!

Uczestnicy etapu wojewódzkiego ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych proszeni są o przesłanie do dnia 15.02.2021 r. na poniższe adresy mailowe następujących informacji: Imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela ze szkoły przygotowującego ucznia do konkursu i opcjonalnie imię i nazwisko nauczyciela z LCNK przygotowującego ucznia do konkursu. Traktujemy przesłane maile jako sposób weryfikacji adresów mailowych, gdyż właśnie tą drogą uczestnicy otrzymają zadania do rozwiązania.  W temacie emaila prosimy zapisać: weryfikacja adresu i przedmiot. (Przykład -  temat maila: weryfikacja adresu MATEMATYKA).

PRZEDMIOT

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy aneks do Regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej i Harmonogramu.

Aneks do Regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne w roku szkolnym 2020/2021 (plik PDF)

Aneks do Harmonogramu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021. (plik PDF)

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 5.02.2021 r.

ETAP WOJEWÓDZKI
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Informacja 2

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego zostaną podane w Informacji 3. Zgodnie z regulaminem uczestnik PLZ Zdolni z Pomorza może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.

Zachęcamy do przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie kryteriów, związanych z przygotowaniem własnego zadania dodatkowego.

Zadania należy nadesłać do dnia 6 marca 2021 r. na podane poniżej adresy mailowe. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych.

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria punktowania zadania dodatkowego 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 22.01.2021 r.

Aktualizacja 16.02.2021 r.

ETAP WOJEWÓDZKI
Pomorskiej Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza  

Informacja 1

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego. Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Największą grupę wśród uczestników etapu wojewódzkiego będą reprezentować uczniowie startujący w konkursie z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (103 osoby) i chemii (102 osoby), a następnie z matematyki (77 osób) i biologii (71 osób). Najmniej liczne grupy stanowić będą uczniowie startujący w konkursie z informatyki (51 osób) i fizyki (41 osób). Ogółem do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 210 osób ze szkół podstawowych i 235 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Razem w etapie wojewódzkim będzie uczestniczyć grupa 445 uczniów. Poniżej zamieszczamy zestawienie przedstawiające liczbę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania.

Listy osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 22.01.2021 r.

Laureaci i finaliści etapu powiatowego
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni  z Pomorza
w roku szkolnym 2020/2021

Publikujemy listy laureatów i finalistów etapu powiatowego. Serdecznie gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Konkurs obejmował swoim zasięgiem teren całego województwa pomorskiego. Poniżej na wykresie przedstawiono w ujęciu procentowym liczbę uczestników etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w rozbiciu na poszczególne przedmioty i powiaty. W bieżącym roku szkolnym najwięcej osób wzięło udział w konkursie z chemii oraz w konkursie z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

 

Listy laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 22.01.2021 r.

Etap powiatowy
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– WYNIKI Informacja 1

Publikujemy wstępne listy laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. W dniu 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza. Dodatkowo 22.01.2021r. zostaną  zamieszczone kryteria punktowania zadania dodatkowego wraz z informacją o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną do Organizatora. Uczestnik etapu wojewódzkiego może bowiem zdobyć dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem, punkty te doliczane są do wyników końcowych etapu wojewódzkiego.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 18.01.2021 r.

 

Etap powiatowy
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– WYNIKI 
 
Informacja 1

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w etapie powiatowym konkursu. Poniżej zamieszczamy wyniki wstępne etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza. W dniu 18.01.2021r. zostaną opublikowane wstępne listy laureatów i finalistów etapu powiatowego. Natomiast w dniu 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki II etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza.

Zgodnie z Regulaminem uczniowie, którzy uzyskali w etapie powiatowym konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza (warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów).

Natomiast uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty w etapie powiatowym (7 kolejnych najwyższych wyników punktowych) otrzymują tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza (warunkiem przyznania tytułu Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 30 % punktów).

Ponadto wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 70 % punktów w etapie powiatowym i nie są laureatami etapu powiatowego otrzymują tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

PRZYPOMINAMY!

Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany był do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

 Dokumenty do pobrania

Od uczestników, przy których nazwisku na liście wynikowej zamieszczona jest   *  , Organizatorzy nie otrzymali  ww. dokumentacji. Prosimy te osoby o bezpośrednie wyjaśnienie z Organizatorem braku nadesłania dokumentacji (kontakt: drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645). Brak kontaktu bezpośredniego do dnia 20.01.2021 r., a następnie uzupełnienia dokumentacji będzie skutkował usunięciem z końcowej listy wynikowej ww. uczestników.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 13.01.2021 r.

Etap powiatowy
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza - przedmioty:
chemia, fizyka, kompetencje społeczne

W dniu dzisiejszym zostały zamieszczone zadania z etapu powiatowego z chemii, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (PATRZ INFORMACJA 2 - poniżej).

Termin nadsyłania rozwiązań został wydłużony do dnia 20 grudnia 2020 r.

Opublikowano 7.12.2020 r.

Etap powiatowy
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza
- przedmioty:
informatyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Korekta do zadania 4. (zmiana jednej liczby w treści) Kliknij

Opublikowano 3.12.2020 r.

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza - przedmioty:
biologia, informatyka, matematyka

Termin nadsyłania rozwiązań z etapu powiatowego został wydłużony do dnia 6.12.2020 r.

Opublikowano 1.12.2020 r.

 

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– szczegóły organizacyjne – Informacja 2

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany. Zadania są ogólnodostępne.

Zmagania konkursowe II etapu powiatowego odbędą się w dwóch przedziałach czasowych, zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

Przedmioty: BIOLOGIA, MATEMATYKA, INFORMATYKA

23.11.- 4.12.2020 r.

Zadania należy odesłać do dnia 4.12.2020 r. na podane poniżej adresy e-mailowe.

PAMIĘTAJ: Zadania należy rozwiązywać zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przedmioty: CHEMIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

7.12.- 18.12.2020 r.

Zadania należy odesłać do dnia 18.12.2020 r. na podane poniżej adresy e-mailowe.

PAMIĘTAJ: Zadania należy rozwiązywać zgodnie z podanymi instrukcjami.

 

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomości.

Tytuł wiadomości uczestnik zobowiązany jest podać zgodnie ze wzorem:

np. informatyka/Gdańsk/powiat_Gdańsk/szkoła_podstawowa /Kowalski_Jan

Przypominamy, że uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.
 

Zadania konkursowe – etap powiatowy:

Rozwiązania zadań z przedmiotów: chemia, fizyka i matematyka - (które nie zostały zapisane w plikach tekstowych (np. w formacie *.doc, *.docx)) - a zapisane odręcznie, należy następnie zeskanować do jednego pliku i zapisać w formacie pdf.

Zadania konkursowe z biologii, informatyki i matematyki zostaną zamieszczone w dniu 23.11.2020 r.

Biologia

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

Informatyka

Uczniowie proszeni są o podanie w treści maila spisu dołączonych załączników (wraz z nazwami plików). Wskazane jest również pakowanie plików przy wysyłaniu dużej ich liczby.

Szkoła podstawowa:
Instrukcja z zadaniami
Załącznik 1
Załącznik 2

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna:

Korekta do zadania 4 (zmiana jednej liczby w treści) Kliknij
Instrukcja z zadaniami
Zalacznik-Zadanie1-pracownicy
Zalacznik-Zadanie2-dane1
Zalacznik-Zadanie2-dane2
Zalacznik-Zadanie2-wypadki-1 

Aktualizacja załączników: Zadanie 2 - dane 1.txt, Zadanie 2 - wypadki.txt - 24.11.2020r.
Aktualizacja załącznika: Zadanie 1 - pracownicy.txt - 25.11.2020r.

Matematyka

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

 

Zadania konkursowe z chemii, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne zostaną zamieszczone w dniu 7.12.2020 r.

Chemia

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

Fizyka

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

Data utworzenia: 20-11-2020 r.

Aktualizacja: 23-11-2020 r.

Aktualizacja 3.12.2020 r.

Aktualizacja 7.12.2020 r.

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– szczegóły organizacyjne – Informacja 1 

Zmagania konkursowe II etapu powiatowego odbędą się w dwóch przedziałach czasowych, zgodnie z podanym niżej harmonogramem. 

23.11.2020 r.

Przedmioty: BIOLOGIA, MATEMATYKA, INFORMATYKA

Zamieszczenie zadań II etapu powiatowego PLZ przez Organizatora na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną

7.12.2020 r.

Przedmioty: CHEMIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE. 

Zamieszczenie zadań II etapu powiatowego PLZ przez Organizatora na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną

23.11.- 4.12.2020r.

Przedmioty: BIOLOGIA, MATEMATYKA, INFORMATYKA

Przesłanie przez uczestników II etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą elektroniczną

7.12.- 18.12.2020r.

Przedmioty: CHEMIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE. 

Przesłanie przez uczestników II etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą elektroniczną

 

Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany. Zachęcamy do śledzenia w/w stron internetowych. Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza – etapu powiatowego  powinien przesłać rozwiązania zadań konkursowych w wyznaczonych terminach na podane poniżej adresy emailowe. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do wszystkich zadań w jednej wiadomości.

Przypominamy, że zakres wymagań na etap powiatowy został rozszerzony o dodatkowe treści (zgodnie z Regulaminem PLZ Zdolni z Pomorza). Prosimy o zapoznanie się z artykułem: Rozszerzony zakres wymagań na etap powiatowy i wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. 

 

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 25.11.2020 r. Bardzo prosimy nauczycieli, rodziców o wsparcie działań dzieci i młodzieży w tym zakresie.

 Dokumenty do pobrania

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem  - Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

 

Opublikowano 5.11.2020 r.

Wyniki etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej

Zdolni z Pomorza

 

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza. Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, za podjęcie trudu rywalizacji i sprawdzenia się z rówieśnikami zainteresowanymi tą samą dziedziną wiedzy. Składamy również podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Do konkursu zostało zgłoszonych 5887 osób ze szkół podstawowych i 3561 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ogółem liczba zgłoszonych uczniów wynosiła 9448 osób. Z tak licznej grupy zgłoszonych uczniów do konkursu przystąpiło ok. 60 % osób. Sytuacja epidemiczna panująca w Polsce może tłumaczyć zaistniałą sytuację. W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za zorganizowanie etapu kwalifikacyjnego w macierzystej szkole ucznia. Do etapu powiatowego zakwalifikowano ogółem 1303 osoby.

Na wykresie 1 przedstawiono liczbę osób zgłoszonych do konkursu  z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów i poziomów. Natomiast na wykresie 2 i 3 przedstawiono liczbę osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego konkursu z poszczególnych przedmiotów i poziomów.

 

Wykres 1. Liczba osób zgłoszonych do konkursu  Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów i poziomów (SP – szkoły podstawowe, PG/PP – szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe)

 

 

Wykres 2. Liczba osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej

Wykres 3. Liczba osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z poszczególnych przedmiotów w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

Listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego

Szkoły podstawowe:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

- AKTUALIZACJA

Opublikowano 4.11.2020 r.

Rozszerzony zakres wymagań na etap powiatowy i wojewódzki

Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

UWAGA!

Zakres wymagań PLZ Zdolni z Pomorza obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Dodatkowo na etapie powiatowym i wojewódzkim konkursu zakres wymagań został rozszerzony o treści zawarte w poniższych załącznikach. Uczestnicy mający problem z dostępem do artykułów z chemii i biologii wymienionych w rozszerzonym zakresie wymagań proszeni są o kontakt z Organizatorem.

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Biologia

Chemia

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Opublikowano 4.11.2020 r.

 

Wyniki (etap kwalifikacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza) – już wkrótce

Bardzo dziękujemy za liczny udział w etapie kwalifikacyjnym Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza pomimo panującej w Polsce sytuacji epidemicznej. Dziękujemy uczestnikom za udział, ale też nauczycielom z macierzystych szkół uczniów, jak i nauczycielom pracującym z uczniami w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego za przygotowanie uczniów do konkursu oraz rodzicom i opiekunom za wsparcie dzieci i młodzieży.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się 5887 osób ze szkół podstawowych i 3561 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ogółem liczba osób zakwalifikowanych wynosiła 9448 osób. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja zdrowotna zgłoszonych uczniów mogła uniemożliwić niektórym osobom udział w wyznaczonym terminie konkursu, stąd też liczymy się z tym, że liczba zgłoszonych uczniów do konkursu nie będzie tożsama z liczbą osób, które przystąpiły do konkursu.

Na poniższym wykresie przedstawiamy liczbę uczniów zgłoszonych do konkursu -  PLZ Zdolni z Pomorza od roku szkolnego 2016 /2017.

 

 

W dniu 4.11.2020 r. ogłosimy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza.

Poniżej zamieszczamy listy szkół, które nadesłały protokoły z przeprowadzonego etapu kwalifikacyjnego PLZ z poszczególnych konkursów.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Lista szkół podstawowych

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Lista szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Opublikowano 2.11.2020 r.

 

 

Etap kwalifikacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– szczegóły organizacyjne 

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu otrzymał dostęp do pytań konkursowych w dniu 2.10.2020 r. 
 2. Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe startując w konkursach z następujących przedmiotów:
  1. chemia – kalkulator prosty
  2. fizyka – kalkulator prosty (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) oraz linijka i ekierka (tylko szkoły podstawowe)
  3. matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka
  4. informatyka – kalkulator prosty
 3. Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów w konkursie z fizyki i matematyki.  Papier należy ostemplować pieczątką szkoły.
 4. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z Regulaminem PLZ.
 5. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych w dniu konkursu, po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu (po godz. 12:00)
 6. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 7. Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
 8. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym (według załączonego wzoru) i przesyłają w terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia ostatniego konkursu  etapu szkolnego (kwalifikacyjnego) PLZ do Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego – 15.10.2020 r.).
 9. Dodatkowo wypełniony protokół w wersji elektronicznej (bez pieczątki szkoły i podpisów) należy przesłać na adresy emailowe podane w tabeli 1 do dnia 15.10.2020 r.

W PLIKU EXCEL NALEŻY UZUPEŁNIĆ DWA ARKUSZE:

1. DANE SZKOŁY

2. LISTA UCZNIÓW Z PUNKTACJĄ

(NAZWY ARKUSZA WIDOCZNE SĄ NA DOLE EKRANU, AKTYWNE PO KLIKNIĘCIU)

 

WZORY PROTOKOŁÓW

Protokół – Szkoły podstawowe – Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Plik

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół – Szkoły podstawowe (Excel 97-2003) – Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne (Excel 97-2003) - Plik

 

Tabela 1. Adresy e-mailowe, na które należy odesłać uzupełnione protokoły z podziałem na typy szkół i przedmioty konkursowe.

PRZEDMIOT

 SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 1. Komunikat dla zgłoszonych szkół pracujących w sposób zdalny lub hybrydowy, które skontaktowały się z Organizatorem konkursu zostanie przekazany na podany przez szkołę adres emailowy w poniedziałek 5.10.2020r. o godz. 13:00. Szkoły, które nie otrzymały komunikatu w wyznaczonym terminie prosimy o pilny kontakt drogą emailową lub telefoniczną.
 2. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645

Opublikowano 5.10.2020 r.

ETAP KWALIFIKACYJNY

JUŻ OD 6 PAŹDZIERNIKA

Bardzo serdecznie dziękujemy za zgłoszenia do tegorocznej edycji Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

PILNE!!! Prosimy o kontakt osobisty (drogą telefoniczną) koordynatorów ze zgłoszonych szkół pracujących w trybie zdalnym lub hybrydowym. Nr telefonu: 505 920 645.

Zachęcamy również do skorzystania z wyboru zadań z poprzednich lat. Kliknij tutaj  Kliknij tutaj

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w rozwiązywaniu zadań.

 

HARMONOGRAM ETAPU KWALIFIKACYJNEGO

MATEMATYKA - 6.10.2020 r. – godz. 8:00 – 9:00

BIOLOGIA - 6.10.2020 r. – godz. 10.00 – 11:00

FIZYKA - 7.10.2020 r. – godz. 8:00 – 9:00

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - 7.10.2020 r. – godz. 10.00 – 11:00

CHEMIA - 8.10.2020 r. – godz. 8:00–9:00

INFORMATYKA - 8.10.2020r. – godz. 10.00 – 11:00

Organizator udostępnia szkołom/placówkom oświatowym drogą elektroniczną treść zadań konkursowych na I etap kwalifikacyjny, wzór protokołu oraz informację o sposobie przesłania protokołu drogą elektroniczną – na podane w zgłoszeniu adresy emailowe szkolnego koordynatora PLZ Zdolni z Pomorza. Natomiast schemat punktowania zadań konkursowych zostanie przekazany w dniu konkursu (po jego zakończeniu).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 28.09.2020 r.

Aktualizacja 2.10.2020 r.

ZGŁOŚ SZKOŁĘ JUŻ DZIŚ!

ZAPRASZAMY!

Już po raz piąty  zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Etap kwalifikacyjny (szkolny) odbędzie się w dniach 6-8.10.2020 r.

Termin zgłoszeń przez szkołę upływa 2 października 2020 r.

Termin zgłoszeń indywidualnych upływa 21 września 2020 r.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie szkół (szkoła podstawowa)  - termin zgłoszeń upłynął

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne (szkoła podstawowa) - termin zgłoszeń upłynął

Regulamin (szkoła podstawowa) Link

Harmonogram (szkoła podstawowa) Link

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Formularz zgłoszeniowy  - zgłoszenie szkół (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna)  - termin zgłoszeń upłynął

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - termin zgłoszeń upłynął

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - Link

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - Link

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 3.09.2020 r.

Zapraszamy!

Spotkania informacyjno - instruktażowe dotyczące

Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

 

 Szkolenia dla nauczycieli - Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
 z biologii, chemii, matematyki, informatyki, fizyki, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne

 

W PROGRAMIE:

 • Charakterystyka ucznia zdolnego.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? 
 • Przygotowanie ucznia do konkursu z poszczególnych przedmiotów (analiza zadań konkursowych, analiza odpowiedzi uczniów na przykładzie konkretnego konkursu w ramach Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza).
 • Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

Forma:

Szkolenia online


UWAGA WAŻNE:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami, wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami) oraz przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora.

Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@odn.slupsk.pl

Oryginały dokumentacji projektowej należy przesłać na adres Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk).

ZAŁĄCZNIKI:

Plik z dokumentacją projektową link

Regulamin rekrutacji link

Regulamin uczestnictwa link

 

TERMINY SPOTKAŃ:

MATEMATYKA

29.09.2020 r. (wtorek) godz. 17 – 18:30; część 1

2.10.2020 r.  (piątek) godz. 17 – 18:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

BIOLOGIA

30.09.2020 r. (środa) godz. 16 – 17:30; część 1

1.10.2020 r. (czwartek) godz. 16 – 17:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

5.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17 – 18:30; część 1

9.10.2020 r. (piątek) godz. 17 – 18:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

INFORMATYKA

7.10.2020 r. (środa) godz. 16:30 – 19:30 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

Formularz zgłoszeniowy link

FIZYKA

1.12.2020 r. (wtorek) godz. 16:30 – 18:00; część 1 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

2.12.2020 r. (środa) godz. 16:30 – 18:00; część 2 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

Formularz zgłoszeniowy link

CHEMIA

13.11.2020 r. (piątek) godz. 17:00 – 18:30; część 1 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

14.11.2020 r. (sobota) godz. 11:00 – 12:30; część 2 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

Formularz zgłoszeniowy link

 

Organizacja:

 • Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia Google Meet
 • 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia koordynator prześle na podany przez uczestnika adres mailowy w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 
 • Do spotkania proszę dołączyć 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia proszę kontaktować się z koordynatorem szkolenia drogą emailową.

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się, jeżeli zastosowane zostaną głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

Koordynator formy:

Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Opublikowano 4.09.2020 r.

Aktualizacja 2.10.2020 r.