Pomorska Liga Zadaniowa

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W POMORSKIEJ LIDZE ZADANIOWEJ

ZDOLNI Z POMORZA!

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Etap kwalifikacyjny (szkolny) odbędzie się w dniach 26 -28.10.2021 r.

Zgłoszenia szkół od

Termin zgłoszeń przez szkołę: 27 wrzesień -  22 października 2021 r.

Termin zgłoszeń indywidualnych: 27 wrzesień -  11 października 2021 r.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie szkół (szkoła podstawowa)  - kliknij tutaj

Regulamin (szkoła podstawowa) kliknij tutaj

Harmonogram (szkoła podstawowa) kliknij tutaj

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Formularz zgłoszeniowy  - zgłoszenie szkół (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna)  - kliknij tutaj

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - kliknij tutaj

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - kliknij tutaj

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 20.09.2021 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w sieciach współpracy i samokształcenia

w ramach projektu Zdolni z Pomorza

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA dla dyrektorów

W programie dla dyrektorów: dwie wizyty studyjne, dwa szkolenia o tematyce: 1. Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, 2. Techniki pamięciowe w pracy z uczniem.

Termin rozpoczęcia: 23.11.2021 r., godz. 11:00 - 12:30 (spotkanie online)

Szczegóły: kliknij tutaj

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA dla nauczycieli

W programie dla nauczycieli: jedna wizyta studyjna, trzy szkolenia o tematyce: 1. Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, 2. Techniki pamięciowe w pracy z uczniem., 3. Innowacyjne metody dydaktyczne.

Termin rozpoczęcia: 25.11.2021 r., godz. 17:00-18:30 (spotkanie online)

Szczegóły: kliknij tutaj