Pomorska Liga Zadaniowa

 Podsumowanie Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022

 Szósta edycja Pomorskiej Ligi Zadaniowej (PLZ) Zdolni z Pomorza organizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się zgodnie z standardowym trybem – po  dwóch edycjach realizowanych w nieszablonowy sposób z uwagi na panującą sytuacją epidemiczną w Polsce.

PLZ to 3-etapowy konkurs skierowany do dzieci i młodzieży wykazujących się uzdolnieniami z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne. 9924 osoby – tylu młodych zdolnych z województwa pomorskiego przystąpiło do konkursu. W PLZ Zdolni z Pomorza biorą udział przedstawiciele szkół ze wszystkich powiatów województwa pomorskiego. W bieżącym roku szkolnym wzięło w niej udział 6020 uczniów ze szkół podstawowych (SP) i 3904 uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (PP/PG) (Ryc.1).

Ryc. 1. Liczba uczestników Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022 (SP – szkoły podstawowe, PP/PG – szkoły ponadpodstawowe/szkoły ponadgimnazjalne)

Najwięcej uczniów startowało w konkursie z matematyki, następnie z biologii,  chemii,  z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne oraz fizyki i informatyki (Ryc.2). Rozkład liczby uczestników ze SP i PP/PG z poszczególnych przedmiotów różnił się nieznacznie (Ryc.3). Największa grupa uczniów startowała w konkursie z matematyki zarówno ze SP, jak i PP/PG. Ranking uczestnictwa w konkursie dla SP oraz PP/PG przedstawiał się następująco:

Przedmiot

Liczba uczestników

SP

PP/PG

matematyka

1626

1103

biologia

1255

733

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

1013

472

chemia

876

808

informatyka

655

362

fizyka

595

426

Ryc. 2. Liczba uczestników Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022 (w %)

Ryc. 3. Liczba uczestników etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022

Do etapu powiatowego zostało zakwalifikowanych najwięcej uczniów z biologii i chemii, a następnie fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne, ostatnie dwie pozycje zajęła matematyka i informatyka (Ryc. 4).

Ryc. 4. Liczba uczestników etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022

Do etapu wojewódzkiego najwięcej osób zakwalifikowało się z biologii i chemii, a następnie fizyki, kompetencji społecznych oraz matematyki i informatyki. (Ryc. 5)

Ryc. 5. Liczba uczestników etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022

Jeszcze raz gratulujemy laureatom i finalistom uzyskania wysokiego wyniku, gratulujemy wszystkim uczestnikom udziału w konkursie. Dziękujemy nauczycielom z macierzystych szkół oraz nauczycielom z Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego za przygotowanie uczniów do konkursu, za każdy rodzaj wsparcia uczniów.

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2022/2023.

Opublikowano: 1.07.2022 r.

 Gala Zdolnych z Pomorza

 

Zapraszamy do obejrzenia gali - kliknij tutaj

Opublikowano 21.06.2022 r.

Zapraszamy na Galę Zdolnych z Pomorza

 

W poniedziałek, 20 czerwca 2022 r., zapraszamy na podsumowanie kolejnego roku działalności w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Tegoroczna gala odbędzie się w formule online i rozpocznie się o godzinie 16:00.

Link na uroczystą Galę Zdolnych z Pomorza.

https://youtu.be/dB3ucPE6gsg

Program Gali - kliknij tutaj

Jednocześnie informujemy, że dyplomy laureatom i finalistom Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza zostały przesłane na adresy mailowe podane w zgłoszeniach przez szkoły. Natomiast nagrody w formie bonów podarunkowych zostaną przesłane w dniach 6-10.06.2022 r. drogą pocztową. Laureaci i osoby wyróżnione proszeni są o podanie aktualnych adresów zamieszkania na adres plz@odn.slupsk.pl

Opublikowano 1.06.2022 r.

Aktualizacja 20.06.2022 r.

Fotorelacja Zdolni z Pomorza - etap wojewódzki

 

 

Opublikowano 29.04.2022 r.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza  - etap wojewódzki 
Laureaci i finaliści

Przedstawiamy listy laureatów i finalistów (w tym osób wyróżnionych)  Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022. Gratulujemy laureatom i finalistów uzyskania wysokiego wyniku.

Szkoła podstawowa

matematyka

fizyka

informatyka

biologia

chemia

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

matematyka

fizyka

informatyka

biologia

chemia

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Opublikowano 25.04.2022 r.

 

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza  - etap wojewódzki
Wyniki końcowe

Przedstawiamy wyniki z etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. 

Uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 8 Regulaminu. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza, z zastrzeżeniem ust. 8. Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uzyskanie co najmniej 30 % punktów. 

W przypadku, gdy w etapie wojewódzkim więcej niż jedna osoba uzyska taką samą liczbę punktów z jednego z przedmiotów, o miejscu oraz przyznaniu nagrody w etapie wojewódzkim decyduje suma punktów z etapu powiatowego i wojewódzkiego.

Listy laureatów i finalistów (w tym osób wyróżnionych) zamieścimy do 22 kwietnia 2022r.

Szkoła podstawowa

matematyka

fizyka

informatyka

biologia

chemia 

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Szkoła ponadpodstawowa

matematyka

fizyka

informatyka

biologia

chemia

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Opublikowano: 14.04.2022 r.

 

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza  - etap wojewódzki
Wyniki wstępne

Końcowe wyniki zostaną zamieszczone w dniu 15.04.2022r.

Szkoła Podstawowa

matematyka - Link

fizyka - Link

informatyka - Link

biologia - Link

chemia - Link

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - Link

Szkoła Ponadpodstawowa

matematyka - Link

fizyka - Link

informatyka - Link

biologia - Link

chemia - Link

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - Link

Opublikowano: 7.04.2022 r.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza w wykazie zawodów wiedzy
KURATORIUM OŚWIATY w GDAŃSKU

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza znalazła się w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Wysoki wynik laureatów konkursu na etapie wojewódzkim może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Laureatom etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza zostaną przyznane 2 punkty.

Szczegóły: link

Podstawy prawne: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 

Opublikowano: 9.03.2022 r.

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza - ZADANIE DODATKOWE

Publikujemy listy uczestników etapu wojewódzkiego, którzy przesłali zadanie dodatkowe. Zgodnie z regulaminem uczestnik PLZ Zdolni z Pomorza może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. Zadanie dodatkowe należało nadesłać do dnia 4 marca 2022r.

Szkoły podstawowe

Matematyka - link

Fizyka - link

Chemia - link

Informatyka - link

Biologia - link

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - link

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Matematyka - link

Fizyka - link

Chemia - link

Informatyka - link

Biologia - link

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - link

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645 lub  59 84 23 567 w godz. od 8:00 do 15:00 (dni robocze).

Opublikowano: 7.03.2022 r.

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza 

PRZYPOMINAMY: Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej odbędzie się w dniach 12.03.2022 r., 15.03.2022 r. oraz 19.03.2022 r.

Konkurs odbędzie się w dwóch lokalizacjach: Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (ul. Szczecińska 36)  i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (al. Gen. Józefa Hallera 16/18).

KAŻDY Z UCZESTNIKÓW KONKURSU KIERUJE SIĘ W WYZNACZONE MIEJSCE (SŁUPSK I GDAŃSK) ZGODNIE Z LISTĄ ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ.

Lista uczestników etapu wojewódzkiego:

Eliminacje w Gdańsku - link

Eliminacje w Słupsku - link

Podajemy ponownie harmonogram konkursu:

 

12.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ - MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA
LOKALIZACJA: Gdańsk i Słupsk

10:00 – 11:30 chemia -  szkoły ponadpodstawowe (PP)

12:00 – 13:30 chemia -  szkoły podstawowe (SP)

14:00 – 15:30 matematyka - szkoły ponadpodstawowe (PP), szkoły podstawowe (SP)

10:30 – 12:00 informatyka - szkoły ponadpodstawowe (PP), (grupa 1)

12:00 – 13:30 informatyka -  szkoły ponadpodstawowe (PP), (grupa 2)

15.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ - INFORMATYKA (tylko szkoły podstawowe)
LOKALIZACJA: tylko Gdańsk

16:00 -17:30 informatyka -  szkoły podstawowe (SP)

19.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ – BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
LOKALIZACJA: Gdańsk i Słupsk

 10:00 – 11:30 fizyka - szkoły podstawowe (SP),  szkoły ponadpodstawowe (PP)

12:00 – 13:30 przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - szkoły podstawowe (SP), biologia -  szkoły ponadpodstawowe (PP)

14:00 – 15:30 przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - szkoły ponadpodstawowe (PP), biologia -  szkoły podstawowe (SP)

Zgodnie z regulaminem uczestnik PLZ Zdolni z Pomorza może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. 

PRZYPOMINAMY: Zadania należy nadesłać do dnia 4 marca 2022 r. Szczegóły odnośnie zadania dodatkowego podano w informacji: Zadanie dodatkowe - etap wojewódzki

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnej. Dodatkowo • Podczas pisania konkursu z matematyki uczeń zobowiązany jest posiadać: cyrkiel, linijkę, ekierkę i kalkulator prosty. • Podczas pisania konkursu z fizyki uczeń zobowiązany jest posiadać: cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty. • Podczas pisania konkursu z chemii uczeń zobowiązany jest posiadać: kalkulator prosty.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645 lub  59 84 23 567 w godz. od 8:00 do 15:00 (dni robocze).

Opublikowano: 2.03.2022 r.

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza - Informacje szczegółowe

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej odbędzie się w dniach 12.03.2022 r., 15.03.2022 r. oraz 19.03.2022 r. Konkurs odbędzie się w dwóch lokalizacjach: Słupsku i Gdańsku.

W Słupsku biorą udział uczestnicy  zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, których szkoły zlokalizowane są na terenie następujących powiatów: M. Słupsk, słupski, człuchowski, chojnicki, bytowski i lęborski. Natomiast w Gdańsku uczestnicy, których szkoły zlokalizowane są na terenie pozostałych powiatów w województwie pomorskim.

Miejsca eliminacji konkursowych:

Słupsk -   Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku (ul. Szczecińska 36)

Gdańsk - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku (al. Gen. Józefa Hallera 16/18)

Harmonogram konkursu podano poniżej:

12.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ - MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA 

10:00 – 11:30 chemia -  szkoły ponadpodstawowe (PP)

12:00 – 13:30 chemia -  szkoły podstawowe (SP)

14:00 – 15:30 matematyka - szkoły ponadpodstawowe (PP), szkoły podstawowe (SP)

10:30 – 12:00 informatyka - szkoły ponadpodstawowe (PP), (grupa 1)

12:00 – 13:30 informatyka -  szkoły ponadpodstawowe (PP), (grupa 2)

15.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ - INFORMATYKA (tylko szkoły podstawowe - lokalizacja Gdańsk)

16:00 -17:30 informatyka -  szkoły podstawowe (SP)

19.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ – BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 10:00 – 11:30 fizyka - szkoły podstawowe (SP),  szkoły ponadpodstawowe (PP)

12:00 – 13:30 przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - szkoły podstawowe (SP), biologia -  szkoły ponadpodstawowe (PP)

14:00 – 15:30 przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - szkoły ponadpodstawowe (PP), biologia -  szkoły podstawowe (SP)

 

Informacje szczegółowe:

• Uczestnik konkursu wypełnia arkusz zadań czarnym lub niebieskim długopisem.

• Podczas pisania konkursu z matematyki uczeń zobowiązany jest posiadać: cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty.

• Podczas pisania konkursu z fizyki uczeń zobowiązany jest posiadać: cyrkiel, linijkę i kalkulator prosty.

• Podczas pisania konkursu z chemii uczeń zobowiązany jest posiadać: kalkulator prosty.

Podczas etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uczniowie są zobowiązani przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (np. legitymację szkolną).
Brak dokumentu albo okazanie niewłaściwego lub nieczytelnego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem ucznia do udziału w III etapie Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645 lub  59 84 23 567 w godz. od 8:00 do 15:00 (dni robocze).

Opublikowano: 21.02.2022 r.

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza - Informacje ogólne

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej odbędzie się w dniach 12.03.2022 r. oraz 19.03.2022 r. Harmonogram konkursu z podziałem na przedmioty podano poniżej:

12.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ - MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA.

19.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ – BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Czas wykonania zadań na III etapie wynosi 90 minut. Liczba punktów możliwa do uzyskania w etapie wojewódzkim wynosi 50 punktów, dodatkowo uczeń może zdobyć 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Własne zadanie konkursowe uczeń zobowiązany jest odesłać do dnia 4 marca 2022 r. Szczegóły dotyczące przebiegu tej części etapu wojewódzkiego podano w informacji: ZADANIE DODATKOWE - etap wojewódzki.

Organizator zakłada realizację konkursu w sposób stacjonarny w dwóch lokalizacjach: Słupsk i Gdańsk.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie PLZ Zdolni z Pomorza organizator zastrzegł sobie możliwość zmiany formy realizacji konkursu na etapie wojewódzkim w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z zagrożenia epidemiologicznego w Polsce w formie aneksów do regulaminu i harmonogramu.

 

Opublikowano: 27.01.2022 r.

Laureaci i finaliści etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni  z Pomorza
w roku szkolnym 2021/2022

Publikujemy listy laureatów i finalistów etapu powiatowego. Serdecznie gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • BIOLOGIA - link
 • CHEMIA- link
 • FIZYKA- link
 • INFORMATYKA- link
 • MATEMATYKA- link
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE- link

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

 • BIOLOGIA- link
 • CHEMIA- link
 • FIZYKA- link
 • INFORMATYKA- link
 • MATEMATYKA- link
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE- link

Opublikowano: 27.01.2022 r.

ZADANIE DODATKOWE - etap wojewódzki

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego zostaną podane do 4 marca 2022 r.

Terminarz etapu wojewódzkiego:

12.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ - MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA.

19.03.2022 r. -  Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ – BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Zgodnie z regulaminem uczestnik PLZ Zdolni z Pomorza może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.

Zachęcamy do przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Informacje odnośnie kryteriów, związanych z przygotowaniem własnego zadania dodatkowego zostaną podane do dnia 21 stycznia 2022 r.

Zadania należy nadesłać do dnia 4 marca 2022 r. na podane poniżej adresy mailowe. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych.

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria punktowania zadania dodatkowego 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • BIOLOGIA - link
 • CHEMIA - link
 • FIZYKA - link
 • INFORMATYKA - link
 • MATEMATYKA - link
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - link

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

 • BIOLOGIA - link
 • CHEMIA - link
 • FIZYKA - link
 • INFORMATYKA - link
 • MATEMATYKA - link
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - link

Opublikowano: 7.01.2022 r.

Aktualizacja: 19.01.2022 r.

Aktualizacja: 25.01.2022 r.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano: 21.01.2022 r.

Aktualizacja 28.01.2022 r.

KOŃCOWE WYNIKI ETAPU POWIATOWEGO Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano: 21.01.2022 r.

Aktualizacja 28.01.2022 r.

WSTĘPNE WYNIKI ETAPU POWIATOWEGO Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Ogłaszamy wstępne wyniki etapu powiatowego  Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Ogłoszenie końcowych wyników II etapu powiatowego PLZ oraz osób zakwalifikowanych do III etapu wojewódzkiego nastąpi dnia 21.01.2022r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • BIOLOGIA link link-lista uzupełniająca
 • CHEMIA link
 • FIZYKA link
 • INFORMATYKA link
 • MATEMATYKA link
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE link

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645 lub  59 84 23 567 w godz. od 8:00 do 15:00 (dni robocze).

Opublikowano: 17.01.2022 r.

 

ETAP POWIATOWY - INFORMACJA 4

17.01.2022 r. zostaną ogłoszone wstępne wyniki II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl).

21.01.2022 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej oraz lista osób zakwalifikowanych do III etapu wojewódzkiego na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl). W dniu 21.01.2022 r. zostaną zamieszczone również kryteria punktowania zadania dodatkowego. Przypominamy, że uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za przygotowanie własnego zadania z rozwiązaniem w etapie wojewódzkim.

Uwaga ! Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

Opublikowano 10.12.2021r.

ETAP POWIATOWY - INFORMACJA 3 

Przedmioty: Matematyka, Chemia, Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany. Zadania z matematyki, chemii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne należy odesłać do dnia  17 grudnia 2021r.

PAMIĘTAJ: Zadania należy rozwiązywać zgodnie z podanymi instrukcjami.

Zadania należy przesłać na podane adresy mailowe w Informacji 1.

Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomościTytuł wiadomości uczestnik zobowiązany jest podać zgodnie ze wzorem: np. matematyka/Gdańsk/powiat_Gdańsk/szkoła_podstawowa /Kowalski_Jan

Przypominamy, że uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłania podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza. Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie prześlą podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

ZADANIA KONKURSOWE - ETAP POWIATOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA

MATEMATYKA - link

CHEMIA - link

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - link

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

MATEMATYKA - link

CHEMIA - link

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - link

Opublikowano: 6.12.2021 r

ETAP POWIATOWY - INFORMACJA 2 

Przedmioty: Biologia, Fizyka, Informatyka

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany. Zadania z informatyki, biologii i fizyki należy odesłać do dnia 3 grudnia 2021r.

PAMIĘTAJ: Zadania należy rozwiązywać zgodnie z podanymi instrukcjami.

Zadania należy przesłać na podane adresy mailowe w Informacji 1. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomościTytuł wiadomości uczestnik zobowiązany jest podać zgodnie ze wzorem: np. informatyka/Gdańsk/powiat_Gdańsk/szkoła_podstawowa /Kowalski_Jan

Przypominamy, że uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłania podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza. Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie prześlą podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

ZADANIA KONKURSOWE - ETAP POWIATOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA

BIOLOGIA - link

FIZYKA - link

INFORMATYKA - link   Załącznik

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

BIOLOGIA - link  Aneks_zad.5

FIZYKA - link      Aneks_zad.3

INFORMATYKA - link   

Opublikowano: 22.11.2021 r.

ETAP POWIATOWY - INFORMACJA 1

Gratulujemy wszystkim osobom zakwalifikowanym do etapu powiatowego. Etap powiatowy będzie odbywał się w dwóch terminach:

Przedmioty: Biologia, Informatyka, Fizyka  - 22.11-3.12.2021r.

Przedmioty: Matematyka, Chemia, Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - 6.12-17.12.2021r.

Na II etapie zestaw konkursowy z każdego z przedmiotów składa się z pięciu zadań. Przesłane zadania uczeń wykonuje samodzielnie w wolnym czasie. Przynajmniej jedno z zadań będzie miało charakter praktyczny. Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest przesłać wykonane zadania drogą elektroniczną do Organizatora do dnia podanego w harmonogramie. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany. Zadania są ogólnodostępne. Zadania z informatyki, biologii i fizyki zostaną opublikowane w dniu 22.11.2021r., natomiast zadania z matematyki, chemii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne w dniu 6.12.2021r.

Uczestnicy mający problem z dostępem do artykułów z biologii i chemii wymienionych w rozszerzonym zakresie wymagań proszeni są o kontakt z Organizatorem.

Przypominamy: OSOBY ZAKWALIFIKOWNE DO ETAPU POWIATOWEGO PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE pocztą tradycyjną DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. kliknij tutaj

Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłania podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

Tabela 1. Adresy e-mailowe, na które uczestnicy konkursy zobowiązani są do przesłania prac z podziałem na typy szkół i przedmioty konkursowe.

PRZEDMIOT

 SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645.

Opublikowano 19.11.2021r.

WYNIKI ETAPU KWALIFIKACYJNEGO POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ ZDOLNI Z POMORZA

W bieżącym roku szkolnym w konkursie wzięło udział blisko 10.000 osób.

Podstawą zakwalifikowania do etapu powiatowego – zgodnie z Regulaminem PLZ Zdolni z Pomorza – jest uzyskanie minimum 70% punktów w etapie kwalifikacyjnym. Natomiast w przypadku, gdy uczniowie uzyskają poniżej 70% punktów w danej szkole, zakwalifikowany do kolejnego etapu jest jeden uczeń z tej szkoły, który uzyska najwyższy wynik - minimum 30% punktów. Reguły klasyfikowania są ściśle określone.

Prace konkursowe na etapie kwalifikacyjnym sprawdzają nauczyciele ze szkoły ucznia.

Protokoły z wynikami punktowymi Organizatorzy otrzymują z macierzystych szkół uczniów, przesłanych na podane adresy mailowe. Na ich podstawie Organizatorzy konstruują zbiorcze listy osób zakwalifikowanych do konkursu.

Jeśli uczeń uzyskał 70 % punktów lub więcej na etapie kwalifikacyjnym ma zagwarantowane miejsce w kolejnym etapie konkursu.

W związku z pojedynczymi monitami od nauczycieli i uczniów o braku osób na liście zakwalifikowanych, którzy uzyskali wysoki wynik, ponownie przeglądamy przesłane protokoły i uzupełnimy listy wpisując brakujące nazwiska.

Chcieliśmy również przeprosić wszystkich oczekujących na listy wynikowe startujących w konkursie z chemii, matematyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne za opóźnienie wynikające z podania list wynikowych. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 70 % punktów lub więcej powinni czuć się zaproszeni do udziału w konkursie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645.

Listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego z biologii, fizyki i informatyki.

OSOBY ZAKWALIFIKOWNE DO ETAPU POWIATOWEGO PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE pocztą tradycyjną DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. kliknij tutaj

Szkoła Podstawowa

biologia - Link  lista uzupełniająca - Link

fizyka - Link lista uzupełniająca - Link

informatyka - Link  lista uzupełniająca - Link

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - Link

matematyka - link

chemia - link

Szkoła Ponadpodstawowa i Ponadgimnazjalna

biologia - Link

fizyka - Link

informatyka - Link

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - Link

matematyka - link

chemia - link

Opublikowano 15.11.2021r.

Aktualizacja 16.11.2021r.

Aktualizacja 19.11.2021 r.

ROZSZERZONY ZAKRES WYMAGAŃ

NA ETAP POWIATOWY I WOJEWÓDZKI POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ

ZDOLNI Z POMORZA

Zakres wymagań PLZ Zdolni z Pomorza obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Dodatkowo na etapie powiatowym i wojewódzkim konkursu zakres wymagań został rozszerzony o treści zawarte w poniższych załącznikach. Uczestnicy mający problem z dostępem do artykułów z chemii wymienionych w rozszerzonym zakresie wymagań proszeni są o kontakt z Organizatorem.

WYMAGANIA DODATKOWE - SZKOŁA PODSTAWOWA - Link

WYMAGANIA DODATKOWE - SZKOŁA PONADPODSTAWOWA/PONADGIMNAZJALNA - Link

Opublikowano 13.11.2021 r.

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli przygotowujących uczniów do Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza do udziału w spotkaniach szkoleniowych Z CHEMII, MATEMATYKI, FIZYKI, INFORMATYKI, BIOLOGII ORAZ PRZEDMIOTÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE.

Zapraszamy również nauczycieli, których szkoły nie wzięły udziału w bieżącej edycji konkursowej.

W programie szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie zadań konkursowych z poszczególnych przedmiotów. Podana zostanie treść zadań z ubiegłorocznego konkursu oraz komentarz do prac przedstawianych przez uczniów.

Wszystkie szkolenia mają formę zdalną i są bezpłatne. Szkolenia z każdego przedmiotu odbywać się będą w dwóch częściach w wymiarze czasu – 2 h. Rekrutacja na szkolenia możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji (poniżej).

Terminarz szkoleń:

Chemia

16.11.2021r

18:00 – 19:30

część 1

formularz rejestracji

13.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Kompetencje społeczne

18.11.2021r.

17:30 – 19:00

część 1

formularz rejestracji

03.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Informatyka

22.11.2021r.

17:30 – 19:00

część 1

formularz rejestracji

2.12.2021 r.

17:30 – 19:00

część 2

Matematyka

23.11.2021r.

17:00 – 18:30

część 1

formularz rejestracji

7.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Fizyka

26.11.2021r.

17:00 – 18:30

część 1

formularz rejestracji

8.12.2021 r.

18:30 – 20:00

część 2

Biologia

terminy zostaną podane wkrótce

 

 

formularz rejestracji

 

Szkolenia organizowane są w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt Zdolni z Pomorza jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami oraz wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami), przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora. Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@odn.slupsk.pl Oryginały dokumentacji projektowej należy przesłać na adres Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk).
W szkoleniu mogą brać udział jedynie nauczyciele zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Plik z dokumentacją projektową

Opublikowano 9.11.2021 r.

ETAP KWALIFIKACYJNY JUŻ ZA NAMI

Dziękujemy wszystkim uczniom uczestniczącym w etapie kwalifikacyjnym Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz za jego organizację w macierzystej szkole. Podziękowania kierujemy również do nauczycieli przygotowujących uczniów w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego.

W bieżącym roku szkolnym w PLZ Zdolni z Pomorza uczestniczyły 9924 osoby, w tym ze szkół podstawowych 6020 uczniów, a ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 3904 uczniów. Najwięcej osób wzięło udział w zmaganiach konkursowych z matematyki (27,5 %), a następnie z biologii (20 %),  chemii (17%),  przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (15 %), fizyki (10,2 %) i informatyki (10,2 %).

Lista osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego zostanie podana w dniu 15.11.2021 r.

Opublikowano: 4.11..2021 r.

ETAP KWALIFIKACYJNY -

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE 

26 - 28 PAŹDZIERNIK 2021 R.

KONKURS ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ZGODNIE Z PODANYM PONIŻEJ HARMONOGRAMEM:

26.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 MATEMATYKA

26.10.2021 r. – godz. 10.00–11:00 BIOLOGIA

27.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 FIZYKA

27.10.2021 r. – godz. 10.00–11:00 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

28.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 CHEMIA

28.10.2021r. – godz. 10.00–11:00 INFORMATYKA

Informacje szczegółowe:

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu otrzyma dostęp do pytań konkursowych w dniu 25.10.2021 r. 
 2. Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe startując w konkursach z następujących przedmiotów:
  1. chemia – kalkulator prosty
  2. fizyka – kalkulator prosty (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), linijka i ekierka (tylko szkoły podstawowe), tabela wzorów maturalnych z fizyki (szkoły ponadpodstawowe)
  3. matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka
  4. informatyka – kalkulator prosty
 3. Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów w konkursie z fizyki i matematyki.  Papier należy ostemplować pieczątką szkoły.
 4. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z Regulaminem PLZ.
 5. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych w dniu konkursu, po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu (po godz. 12:00)
 6. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 7. Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
 8. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym (według wzoru przesłanego przez Organizatorów) i przesyłają do Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego – 5.11.2020 r.).
 9. Dodatkowo wypełniony protokół w wersji elektronicznej (bez pieczątki szkoły i podpisów) należy przesłać na adresy emailowe podane w tabeli 1 do dnia 5.11.2021 r.
 10. WAŻNE: Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia konkursu w sposób zdalny dla szkół pracujących w takim systemie -  przy zapewnieniu przez szkołę/placówkę samodzielnej pracy ucznia.   Szkoła/placówka zobowiązana jest przed rozpoczęciem konkursu w sposób zdalny powiadomić Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku) o realizacji nauczania w sposób zdalny na adres emailowy plz@odn.slupsk.pl Szczegóły organizacyjne dotyczące przeprowadzenia konkursu zostaną przekazane szkole pracującej w systemie zdalnym bezpośrednio na adres emailowy szkoły.

Tabela 1. Adresy e-mailowe, na które należy odesłać uzupełnione protokoły z podziałem na typy szkół i przedmioty konkursowe.

PRZEDMIOT

 SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

Opublikowano: 23.10.2021 r.

Aktualizacja: 25.10.2021 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W POMORSKIEJ LIDZE ZADANIOWEJ

ZDOLNI Z POMORZA!

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Etap kwalifikacyjny (szkolny) odbędzie się w dniach 26 -28.10.2021 r.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

Termin zgłoszeń przez szkołę: 27 wrzesień -  22 października 2021 r.

Termin zgłoszeń indywidualnych: 27 wrzesień -  11 października 2021 r.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Regulamin (szkoła podstawowa) kliknij tutaj

Harmonogram (szkoła podstawowa) kliknij tutaj

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - kliknij tutaj

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - kliknij tutaj

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645.

Opublikowano 20.09.2021 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w sieciach współpracy i samokształcenia

w ramach projektu Zdolni z Pomorza

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA dla dyrektorów

W programie dla dyrektorów: dwie wizyty studyjne, dwa szkolenia o tematyce: 1. Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, 2. Techniki pamięciowe w pracy z uczniem.

Termin rozpoczęcia: 23.11.2021 r., godz. 11:00 - 12:30 (spotkanie online)

Szczegóły: kliknij tutaj

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA dla nauczycieli

W programie dla nauczycieli: jedna wizyta studyjna, trzy szkolenia o tematyce: 1. Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, 2. Techniki pamięciowe w pracy z uczniem., 3. Innowacyjne metody dydaktyczne.

Termin rozpoczęcia: 25.11.2021 r., godz. 17:00-18:30 (spotkanie online)

Szczegóły: kliknij tutaj