Pomorska Liga Zadaniowa

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ETAPU WOJEWÓDZKIEGO Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano: 21.01.2022 r.

KOŃCOWE WYNIKI ETAPU POWIATOWEGO Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano: 21.01.2022 r.

WSTĘPNE WYNIKI ETAPU POWIATOWEGO Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Ogłaszamy wstępne wyniki etapu powiatowego  Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Ogłoszenie końcowych wyników II etapu powiatowego PLZ oraz osób zakwalifikowanych do III etapu wojewódzkiego nastąpi dnia 21.01.2022r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • BIOLOGIA link link-lista uzupełniająca
 • CHEMIA link
 • FIZYKA link
 • INFORMATYKA link
 • MATEMATYKA link
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE link

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

 • BIOLOGIA link
 • CHEMIA link
 • FIZYKA link
 • INFORMATYKA link
 • MATEMATYKA link
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE link

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645 lub  59 84 23 567 w godz. od 8:00 do 15:00 (dni robocze).

Opublikowano: 17.01.2022 r.

ZADANIE DODATKOWE - etap wojewódzki

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego zostaną podane po ogłoszeniu końcowych wyników etapu powiatowego tj. 21.01.2022 r.

Ogłoszenie wstępnych wyników będzie miało miejsce do dnia 17.01.2022r.

Zgodnie z regulaminem uczestnik PLZ Zdolni z Pomorza może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.

Zachęcamy do przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Informacje odnośnie kryteriów, związanych z przygotowaniem własnego zadania dodatkowego zostaną podane do dnia 21 stycznia 2022 r.

Zadania należy nadesłać do dnia 4 marca 2022 r. na podane poniżej adresy mailowe. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych.

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria punktowania zadania dodatkowego 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • FIZYKA
 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

 • BIOLOGIA
 • CHEMIA
 • FIZYKA
 • INFORMATYKA
 • MATEMATYKA
 • PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Opublikowano: 7.01.2022 r.

Aktualizacja: 19.01.2022 r.

 

ETAP POWIATOWY - INFORMACJA 4

17.01.2022 r. zostaną ogłoszone wstępne wyniki II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl).

21.01.2022 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki II etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej oraz lista osób zakwalifikowanych do III etapu wojewódzkiego na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl). W dniu 21.01.2022 r. zostaną zamieszczone również kryteria punktowania zadania dodatkowego. Przypominamy, że uczeń może uzyskać dodatkowe punkty za przygotowanie własnego zadania z rozwiązaniem w etapie wojewódzkim.

Uwaga ! Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

Opublikowano 10.12.2021r.

ETAP POWIATOWY - INFORMACJA 3 

Przedmioty: Matematyka, Chemia, Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany. Zadania z matematyki, chemii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne należy odesłać do dnia  17 grudnia 2021r.

PAMIĘTAJ: Zadania należy rozwiązywać zgodnie z podanymi instrukcjami.

Zadania należy przesłać na podane adresy mailowe w Informacji 1.

Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomościTytuł wiadomości uczestnik zobowiązany jest podać zgodnie ze wzorem: np. matematyka/Gdańsk/powiat_Gdańsk/szkoła_podstawowa /Kowalski_Jan

Przypominamy, że uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłania podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza. Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie prześlą podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

ZADANIA KONKURSOWE - ETAP POWIATOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA

MATEMATYKA - link

CHEMIA - link

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - link

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

MATEMATYKA - link

CHEMIA - link

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - link

Opublikowano: 6.12.2021 r

ETAP POWIATOWY - INFORMACJA 2 

Przedmioty: Biologia, Fizyka, Informatyka

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany. Zadania z informatyki, biologii i fizyki należy odesłać do dnia 3 grudnia 2021r.

PAMIĘTAJ: Zadania należy rozwiązywać zgodnie z podanymi instrukcjami.

Zadania należy przesłać na podane adresy mailowe w Informacji 1. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomościTytuł wiadomości uczestnik zobowiązany jest podać zgodnie ze wzorem: np. informatyka/Gdańsk/powiat_Gdańsk/szkoła_podstawowa /Kowalski_Jan

Przypominamy, że uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłania podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza. Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie prześlą podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

ZADANIA KONKURSOWE - ETAP POWIATOWY

SZKOŁA PODSTAWOWA

BIOLOGIA - link

FIZYKA - link

INFORMATYKA - link   Załącznik

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

BIOLOGIA - link  Aneks_zad.5

FIZYKA - link      Aneks_zad.3

INFORMATYKA - link   

Opublikowano: 22.11.2021 r.

ETAP POWIATOWY - INFORMACJA 1

Gratulujemy wszystkim osobom zakwalifikowanym do etapu powiatowego. Etap powiatowy będzie odbywał się w dwóch terminach:

Przedmioty: Biologia, Informatyka, Fizyka  - 22.11-3.12.2021r.

Przedmioty: Matematyka, Chemia, Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - 6.12-17.12.2021r.

Na II etapie zestaw konkursowy z każdego z przedmiotów składa się z pięciu zadań. Przesłane zadania uczeń wykonuje samodzielnie w wolnym czasie. Przynajmniej jedno z zadań będzie miało charakter praktyczny. Uczestnik II etapu PLZ zobowiązany jest przesłać wykonane zadania drogą elektroniczną do Organizatora do dnia podanego w harmonogramie. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany. Zadania są ogólnodostępne. Zadania z informatyki, biologii i fizyki zostaną opublikowane w dniu 22.11.2021r., natomiast zadania z matematyki, chemii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne w dniu 6.12.2021r.

Uczestnicy mający problem z dostępem do artykułów z biologii i chemii wymienionych w rozszerzonym zakresie wymagań proszeni są o kontakt z Organizatorem.

Przypominamy: OSOBY ZAKWALIFIKOWNE DO ETAPU POWIATOWEGO PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE pocztą tradycyjną DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. kliknij tutaj

Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłania podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

Tabela 1. Adresy e-mailowe, na które uczestnicy konkursy zobowiązani są do przesłania prac z podziałem na typy szkół i przedmioty konkursowe.

PRZEDMIOT

 SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645.

Opublikowano 19.11.2021r.

WYNIKI ETAPU KWALIFIKACYJNEGO POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ ZDOLNI Z POMORZA

W bieżącym roku szkolnym w konkursie wzięło udział blisko 10.000 osób.

Podstawą zakwalifikowania do etapu powiatowego – zgodnie z Regulaminem PLZ Zdolni z Pomorza – jest uzyskanie minimum 70% punktów w etapie kwalifikacyjnym. Natomiast w przypadku, gdy uczniowie uzyskają poniżej 70% punktów w danej szkole, zakwalifikowany do kolejnego etapu jest jeden uczeń z tej szkoły, który uzyska najwyższy wynik - minimum 30% punktów. Reguły klasyfikowania są ściśle określone.

Prace konkursowe na etapie kwalifikacyjnym sprawdzają nauczyciele ze szkoły ucznia.

Protokoły z wynikami punktowymi Organizatorzy otrzymują z macierzystych szkół uczniów, przesłanych na podane adresy mailowe. Na ich podstawie Organizatorzy konstruują zbiorcze listy osób zakwalifikowanych do konkursu.

Jeśli uczeń uzyskał 70 % punktów lub więcej na etapie kwalifikacyjnym ma zagwarantowane miejsce w kolejnym etapie konkursu.

W związku z pojedynczymi monitami od nauczycieli i uczniów o braku osób na liście zakwalifikowanych, którzy uzyskali wysoki wynik, ponownie przeglądamy przesłane protokoły i uzupełnimy listy wpisując brakujące nazwiska.

Chcieliśmy również przeprosić wszystkich oczekujących na listy wynikowe startujących w konkursie z chemii, matematyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne za opóźnienie wynikające z podania list wynikowych. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 70 % punktów lub więcej powinni czuć się zaproszeni do udziału w konkursie.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645.

Listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego z biologii, fizyki i informatyki.

OSOBY ZAKWALIFIKOWNE DO ETAPU POWIATOWEGO PROSZONE SĄ O PRZESŁANIE pocztą tradycyjną DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. kliknij tutaj

Szkoła Podstawowa

biologia - Link  lista uzupełniająca - Link

fizyka - Link lista uzupełniająca - Link

informatyka - Link  lista uzupełniająca - Link

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - Link

matematyka - link

chemia - link

Szkoła Ponadpodstawowa i Ponadgimnazjalna

biologia - Link

fizyka - Link

informatyka - Link

przedmioty rozwijające kompetencje społeczne - Link

matematyka - link

chemia - link

Opublikowano 15.11.2021r.

Aktualizacja 16.11.2021r.

Aktualizacja 19.11.2021 r.

ROZSZERZONY ZAKRES WYMAGAŃ

NA ETAP POWIATOWY I WOJEWÓDZKI POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ

ZDOLNI Z POMORZA

Zakres wymagań PLZ Zdolni z Pomorza obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Dodatkowo na etapie powiatowym i wojewódzkim konkursu zakres wymagań został rozszerzony o treści zawarte w poniższych załącznikach. Uczestnicy mający problem z dostępem do artykułów z chemii wymienionych w rozszerzonym zakresie wymagań proszeni są o kontakt z Organizatorem.

WYMAGANIA DODATKOWE - SZKOŁA PODSTAWOWA - Link

WYMAGANIA DODATKOWE - SZKOŁA PONADPODSTAWOWA/PONADGIMNAZJALNA - Link

Opublikowano 13.11.2021 r.

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
POMORSKA LIGA ZADANIOWA ZDOLNI Z POMORZA

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli przygotowujących uczniów do Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza do udziału w spotkaniach szkoleniowych Z CHEMII, MATEMATYKI, FIZYKI, INFORMATYKI, BIOLOGII ORAZ PRZEDMIOTÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE.

Zapraszamy również nauczycieli, których szkoły nie wzięły udziału w bieżącej edycji konkursowej.

W programie szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie zadań konkursowych z poszczególnych przedmiotów. Podana zostanie treść zadań z ubiegłorocznego konkursu oraz komentarz do prac przedstawianych przez uczniów.

Wszystkie szkolenia mają formę zdalną i są bezpłatne. Szkolenia z każdego przedmiotu odbywać się będą w dwóch częściach w wymiarze czasu – 2 h. Rekrutacja na szkolenia możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji (poniżej).

Terminarz szkoleń:

Chemia

16.11.2021r

18:00 – 19:30

część 1

formularz rejestracji

13.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Kompetencje społeczne

18.11.2021r.

17:30 – 19:00

część 1

formularz rejestracji

03.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Informatyka

22.11.2021r.

17:30 – 19:00

część 1

formularz rejestracji

2.12.2021 r.

17:30 – 19:00

część 2

Matematyka

23.11.2021r.

17:00 – 18:30

część 1

formularz rejestracji

7.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Fizyka

26.11.2021r.

17:00 – 18:30

część 1

formularz rejestracji

8.12.2021 r.

18:30 – 20:00

część 2

Biologia

terminy zostaną podane wkrótce

 

 

formularz rejestracji

 

Szkolenia organizowane są w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt Zdolni z Pomorza jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami oraz wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami), przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora. Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@odn.slupsk.pl Oryginały dokumentacji projektowej należy przesłać na adres Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk).
W szkoleniu mogą brać udział jedynie nauczyciele zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Plik z dokumentacją projektową

Opublikowano 9.11.2021 r.

ETAP KWALIFIKACYJNY JUŻ ZA NAMI

Dziękujemy wszystkim uczniom uczestniczącym w etapie kwalifikacyjnym Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2021/2022. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz za jego organizację w macierzystej szkole. Podziękowania kierujemy również do nauczycieli przygotowujących uczniów w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego.

W bieżącym roku szkolnym w PLZ Zdolni z Pomorza uczestniczyły 9924 osoby, w tym ze szkół podstawowych 6020 uczniów, a ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 3904 uczniów. Najwięcej osób wzięło udział w zmaganiach konkursowych z matematyki (27,5 %), a następnie z biologii (20 %),  chemii (17%),  przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (15 %), fizyki (10,2 %) i informatyki (10,2 %).

Lista osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego zostanie podana w dniu 15.11.2021 r.

Opublikowano: 4.11..2021 r.

ETAP KWALIFIKACYJNY -

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE 

26 - 28 PAŹDZIERNIK 2021 R.

KONKURS ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ZGODNIE Z PODANYM PONIŻEJ HARMONOGRAMEM:

26.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 MATEMATYKA

26.10.2021 r. – godz. 10.00–11:00 BIOLOGIA

27.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 FIZYKA

27.10.2021 r. – godz. 10.00–11:00 PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

28.10.2021 r. – godz. 8:00–9:00 CHEMIA

28.10.2021r. – godz. 10.00–11:00 INFORMATYKA

Informacje szczegółowe:

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu otrzyma dostęp do pytań konkursowych w dniu 25.10.2021 r. 
 2. Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe startując w konkursach z następujących przedmiotów:
  1. chemia – kalkulator prosty
  2. fizyka – kalkulator prosty (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), linijka i ekierka (tylko szkoły podstawowe), tabela wzorów maturalnych z fizyki (szkoły ponadpodstawowe)
  3. matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka
  4. informatyka – kalkulator prosty
 3. Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów w konkursie z fizyki i matematyki.  Papier należy ostemplować pieczątką szkoły.
 4. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z Regulaminem PLZ.
 5. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych w dniu konkursu, po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu (po godz. 12:00)
 6. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 7. Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
 8. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym (według wzoru przesłanego przez Organizatorów) i przesyłają do Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego – 5.11.2020 r.).
 9. Dodatkowo wypełniony protokół w wersji elektronicznej (bez pieczątki szkoły i podpisów) należy przesłać na adresy emailowe podane w tabeli 1 do dnia 5.11.2021 r.
 10. WAŻNE: Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia konkursu w sposób zdalny dla szkół pracujących w takim systemie -  przy zapewnieniu przez szkołę/placówkę samodzielnej pracy ucznia.   Szkoła/placówka zobowiązana jest przed rozpoczęciem konkursu w sposób zdalny powiadomić Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku) o realizacji nauczania w sposób zdalny na adres emailowy plz@odn.slupsk.pl Szczegóły organizacyjne dotyczące przeprowadzenia konkursu zostaną przekazane szkole pracującej w systemie zdalnym bezpośrednio na adres emailowy szkoły.

Tabela 1. Adresy e-mailowe, na które należy odesłać uzupełnione protokoły z podziałem na typy szkół i przedmioty konkursowe.

PRZEDMIOT

 SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

Opublikowano: 23.10.2021 r.

Aktualizacja: 25.10.2021 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W POMORSKIEJ LIDZE ZADANIOWEJ

ZDOLNI Z POMORZA!

Zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Etap kwalifikacyjny (szkolny) odbędzie się w dniach 26 -28.10.2021 r.

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

Termin zgłoszeń przez szkołę: 27 wrzesień -  22 października 2021 r.

Termin zgłoszeń indywidualnych: 27 wrzesień -  11 października 2021 r.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Regulamin (szkoła podstawowa) kliknij tutaj

Harmonogram (szkoła podstawowa) kliknij tutaj

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - kliknij tutaj

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - kliknij tutaj

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie pod numerem 505 920 645.

Opublikowano 20.09.2021 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

w sieciach współpracy i samokształcenia

w ramach projektu Zdolni z Pomorza

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA dla dyrektorów

W programie dla dyrektorów: dwie wizyty studyjne, dwa szkolenia o tematyce: 1. Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, 2. Techniki pamięciowe w pracy z uczniem.

Termin rozpoczęcia: 23.11.2021 r., godz. 11:00 - 12:30 (spotkanie online)

Szczegóły: kliknij tutaj

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA dla nauczycieli

W programie dla nauczycieli: jedna wizyta studyjna, trzy szkolenia o tematyce: 1. Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym, 2. Techniki pamięciowe w pracy z uczniem., 3. Innowacyjne metody dydaktyczne.

Termin rozpoczęcia: 25.11.2021 r., godz. 17:00-18:30 (spotkanie online)

Szczegóły: kliknij tutaj