Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Nr 1/2015 (169) Rok szkolny zawodowców; Edukacja zdrowotna

STYCZEŃ - MARZEC 2015

Nr 1/2015 (169) Rok szkolny zawodowców; Edukacja zdrowotna
SPIS TREŚCI:
 • Stanisława Bożena Żuk: Obyśmy tylko zdrowi byli i mieli pracę, a wszystko będzie dobrze (s. 3)

PRZEPISY, ZALECENIA, WYJAŚNIENIA

 • Krzysztof Goliszeki: Polecamy... ustawy, rozporządzenia, zarządzenia (s. 4)
 • Komunikaty (s. 6)

INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE

 • Ryszard Ochociński:
  • Rok 2015 Rokiem Szkoły Zawodowców (s. 7)
  • Doskonalenie procesu kształcenia zawodowego w subregionie słupskim (s. 8)
  • Formy pozaszkolne zdobywania kwalifikacji zawodowych – KZZ (s. 11)
  • Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie – egzamin zawodowy (s. 13)
 • Małgorzata Chojnowska-Rejmer, Alina Bacic-Saliszewska: Poradnictwo zawodowe. Wprawki ku dorosłości (s. 17)
 • Jan Stawicki: Możliwości kreatywnego rozwoju zawodowego (s. 21)
 • Piotr Pilak, Jerzy Byczkowski: Jak to się robi? Sukces Techniku Leśnego w Warcinie (s. 24)
 • Tadeusz Lipski: Doceniać wysiłek, stwarzać atmosferę przyjazną rozwojowi (s. 25)
 • Dariusz Kloskowski, Barbara Zakrzewska: Edukacja morska w szkołach ponadgimnazjalnych. (s. 27)
 • Iwona Poźniak: Edukacja morska – wyzwania dla szkół kreatywnych (s. 32)
 • Zbigniew Wieczorek: Edukacyjna analiza transakcyjna w treningu asertywności (s. 33)
 • Danuta Anna Michałowska: Efektywna i konstruktywna komunikacja w szkole – etyczne wyzwania (s. 35)
 • Monika Maciejewska-Ginter: Z Kubusiem Puchatkiem aktywnie i zdrowo (s. 41)
 • Maria Latos: Ruch – moja pasja (s. 42)
 • Mariola Witkowska: Zajęcia profilaktyczne w słupskich szkołach podstawowych (s. 45)
 • Jacek Bochenek: W zdrowym ciele, zdrowy duch (s. 46)
 • Konkurs SElfie+ 2015 (s. 47)
 • Iwona Miąskiewicz, Teresa Raczkowska: Kształtowanie dobrych nawyków – dokonywanie świadomych wyborów (s. 48)
 • Anna Nowocińska-Mucha: Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Ruchowej (s. 51)
 • Joanna Orlik: Ruch jako czynnik rozwoju i środek terapii. Scenariusz lekcji otwartej z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (s. 52)
 • Agnieszka Sull, Magdalena Majkowska-Piątek: Dawny „Medyk” w trosce o najmłodszych słupszczan (s. 55)
 • Monika Walczak: Młodzi gniewni, czyli o uczniach z zachowaniami opozycyjnymi i zaburzeniami zachowania (s. 56)
 • Joanna Hanasko: Współczesne oblicza przemocy (s. 59)

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

 • Ewa Misiewicz: Odbyło się w ODN: styczeń-marzec 2015 (s. 61)
 • Krzysztof Goliszek: Wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych, czyli jak powinna pracować polska szkoła (s.62)
 • Jerzy Paczkowski: Inauguracja Roku Matematyki na Pomorzu (s. 63)
 • Jerzy Paczkowski, Krzysztof Goliszek: Matura 2015 – po próbie (s. 64)
 • Mateusz Weiland, Iwona Poźniak: Erasmus + Jak przystąpić do programu? (s. 65)
 • Krzysztof Goliszek: Bezpłatne podręczniki dla gimnazjalistów (s. 66)
 • Władysław Hanuszewicz, Sylwia Nowosadko: Edukacyjne Centrum Konsultacji w Damnicy (s. 67)
 •  

OLIMPIADY, KONKURSY, IMPREZY

 • Małgorzata Parol: „Nie daj szansy AIDS” – młodzi bez HIV”. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS (s. 68)
 • Aleksandra Bąkowska, Mirosława Mazurkiewicz: Mistrzowie Odkrywania Talentów (s. 69)
 • Irena Czyż: Osiągnięcia uczniów w zakresie biologii i ochrony środowiska w roku szkolnym 2014/2015 (s. 70)
 • Danuta Makowelska: Konkurs „Teraz Woda” (s. 71)
 • Maria Nowak, Katarzyna Wolska: Dzień Wielbłąda (s. 72)
 • Magdalena Czernichowska: Konkurs: Świat na TAK! – Prawa Dziecka (s. 75)

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA

 • Maria Grażyna Wieczorek: Biblioteka ODN poleca (s. 76)
 • Agata Szklarkowska: Przedział literac(t)ki. Czas na zdrowy czas (s. 77)
 • Jarosław Jastrzębski: Dobry regulamin to prawie sztuka (s. 78)
 • Maciej Maraszkiewicz: Internet, jako wentyl bezpieczeństwa dla negatywnych emocji? (s. 80)
 • Lena Bułakowska: Władcy Słów. Kompleksowe, interaktywne narzędzie wspierające pracę polonisty (s. 83)
 • Ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku
  • Wioletta Pająk, Dorota Czapiewska: To warto przeczytać (s. 84)
  • Jolanta Janonis: Tematyczne zestawienie bibliograficzne: *Edukacja zdrowotna; * Kształcenie zawodowe (s. 85)
 • Ja czytam! – największe wydarzenie edukacyjne 2015 roku (s. 88)
 • Wiersze wielkanocne, s: 14, 58, 64,

Przejdź do góry strony