OBSZAR: Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

  1. Aplikacje interaktywne na każdy temat lekcji - jak utworzyć i zastosować na tablicach, smartfonach, komputerach. 
  2. Cyberprzemoc- profilaktyka, reagowanie (warsztaty). 
  3. e-Bezpieczni w sieci - wykład na otwartą radę pedagogiczną z udziałem rodziców (dzień otwartej szkoły). 
  4. Praca metodą projektową - aktywizacja uczniów za pomocą nowoczesnych technologii (WebQUest). 
  5. Tablica interaktywna - jak pracować z tablicą, monitorem interaktywnym. 
  6. Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Gry wideo/Internet/smartfony/portale społecznościowe.